Logo

कन्डमको सट्टा पोलिथिन प्रयोग गर्दा जोडी पुगे अस्पताल

यौन सम्बन्ध बनाउने समयमा एक जोडीलाई यस्तो भयो जसको कारण अस्पताल भर्ना हुन पर्यो । वास्तवमा यौन सम्बन्ध राख्ने क्रममा कन्डमको सट्टा प्लास्टिक व्यागको प्रयोग गर्दा दुवैजनाको प्राइभेट अंगमा गम्भीर